Acordo de 29 de maio de 2007, para a reestruturación ou reorganización de servizos ou unidades no ámbito da atención especializada.

Ver PDF