Últimas novas sobre a segunda proba de acceso ao título de enfermaría familiar e comunitaria

Previsión de realización da proba o 26 de novembro

  • AgEnfermeira
  • Especialidades de enfermería
  • Sanidade Pública

O Ministerio de Universidades publicou unha nota informativa sobre a data, hora e lugar de celebración do exame.

Publicarase no BOE e na páxina web do Ministerio en http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria

Data prevista de realización da proba: sábado 26 de novembro de 2022

Abrirase un prazo de inscrición para poder participar nesta segunda convocatoria para as persoas que non se inscribiron na primeira.

A proba farase en formato virtual a través da plataforma AvEx da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Volver