Baremación definitiva e publicación dos/das aspirantes seleccionados/as para o concurso de méritos de PSX e TCAE

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo dos tribunais que xulgan o proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocados polas resolucións do 26 e do 28 de decembro de 2022, relativo á baremación definitiva e á publicación dos/das aspirantes seleccionados.

Os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, para a presentación, da seguinte documentación:

A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde; Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Volver