CIG-Saúde denuncia o RETRASO EXCESIVO na publicación das listas definitivas de contratación de varias categorías

Esíxelle ao SERGAS a súa inmediata publicación

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

CIG-Saúde denuncia o RETRASO EXCESIVO napublicación das listasdefinitivas deCONTRATACIÓNS nascategorías de:

 • albanel,
 • calefactor/a,
 • carpinteiro/a,
 • condutor/a,
 • costureiro/a,
 • electricista,
 • enxeñeiro/a técnico/a,
 • fontaneiro/a,
 • grupo de xestión da función administrativa,
 • grupo técnico da función administrativa,
 • lavandeiro/a,
 • mecánico/a,
 • pasador/a de ferro,
 • peiteador/a,
 • técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais,
 • técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información,
 • técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información,
 • técnico/a superior en prevención de riscos laborais,
 • técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información e
 • telefonista

CIG-Saúde esíxelle ao SERGAS que publique de xeito inmediato estas listas e que permita as/os aspirantes facer as modificacións que estimen oportunas antes do 31 de outubro.

 

Volver