Concurso de méritos: listado definitivo de aspirantes admitidos/as e excluídos/as

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas e se nomea o tribunal cualificador dos procesos selectivos, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal fixo nas categorías de facultativo/a especialista de atención primaria, facultativo/a especialista de área en diversas especialidades e pediatra de atención primaria.

Consulta aqui os listados

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde a mesma data (do 29 de setembro ao 28 de outubro de 2023).

Volver