Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso de méritos, de varios postos de encargado de quenda de celadores

Prazo de 15 dias hábiles dende o día seguinte á publicación do anuncio no DOG (ata o 3 de xullo)

  • Vigo
  • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Anunciada a convocatoria para cubrir, polo sistema de concurso de méritos, varios postos de encargado de quenda de celadores:
1. Denominación do posto: encargado de quenda de celadores-urxencias. Procedemento de provisión: concurso de méritos. Nº de vacantes totais: 1.
2. Denominación do posto: encargado de quenda de celadores-servizos xerais. Procedemento de provisión: concurso de méritos. Nº de vacantes totais: 1.
3. Denominación do posto: encargado de quenda de celadores-quirófano. Procedemento de provisión: concurso de méritos. Nº de vacantes totais: 1.  
 
Prazo:
15 dias hábiles dende o día seginte a publicación do anuncio no DOG (ata o 3 de xullo)
 
Requisitos:
Persoal interesado que na data de finalización do prazo para a presentación de solicitudes, reúna o requisito de ser persoal estatutario de xestión e servizos da categoria de celador/a, Grupo E, con vínculo de fixeza e en situación de servizo activo como persoal estatutario.
 
Bases convocatoria:

Volver