Cursos online do mes de marzo

Prezos especiais para os/as afiliados/as de CIG

  • Formación
  • Sanidade Pública

CELADORES/AS (ESPECÍFICOS)

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO

Cursos CIG de FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO | Baremable (costalugoformacion.es)

 

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS PALIATIVOS. COIDADOS PRE MORTEM E POST MORTEM.

Cursos CIG de FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS PALIATIVOS. COIDADOS PRE MORTEM E POST MORTEM | Baremable (costalugoformacion.es)

 

DOBRE CURSO: FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS E NO SERVIZO DE URXENCIAS E EMERXENCIAS

Cursos CIG de DOBRE CURSO: FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS E NO SERVIZO DE URXENCIAS E EMERXENCIAS | Baremable (costalugoformacion.es)

 

PACK: FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO E EN PLANTA. MOVILIZACIÓN E TRASLADO DE PACIENTES + PREGUNTAS PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS CELADOR/A

Cursos CIG de FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO E EN PLANTA. MOVILIZACIÓN E TRASLADO DE PACIENTES + PREPARACIÓN OPOSICIÓNS CELADOR/A | Baremable (costalugoformacion.es)

 

PERSOAL ADMINISTRATIVO/PSX (ESPECÍFICOS)

DOBRE CURSO: PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL + LEXISLACIÓN BÁSICA SANITARIA

Cursos CIG de PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDDE PATRIMONIAL + LEXISLACIÓN BÁSICA SANITARIA | Baremable (costalugoformacion.es)

 

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Cursos CIG de PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN SANITARIA | Baremable (costalugoformacion.es)

 

PERSOAL DE COCIÑA (ESPECÍFICOS)

ACHEGA DE NUTRINTES A TRAVÉS DOS ALIMENTOS

Cursos CIG de ACHEGA DE NUTRINTES A TRAVÉS DOS ALIMENTOS | Baremable (costalugoformacion.es)

 

PREVENCIÓN E COÑECEMENTO DA OBESIDADE

Cursos CIG de PREVENCIÓN E COÑECEMENTO DA OBESIDADE | Baremable (costalugoformacion.es)

 

DIETAS TERAPÉUTICAS PARA PATOLOXÍAS ESPECÍFICAS

Cursos CIG de DIETAS TERAPÉUTICAS PARA PATOLOXÍAS ESPECÍFICAS | Baremable (costalugoformacion.es)

 

COÑECEMENTO E PREVENCIÓN DA OBESIDADE + SEGURIDADE ALIMENTARIA

Cursos CIG de DIETAS TERAPÉUTICAS PARA PATOLOXÍAS ESPECÍFICAS | Baremable (costalugoformacion.es)

 

CURSOS TRANSVERSAIS

VIOLENCIA DE XÉNERO. DETECCIÓN E ABORDAXE EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Cursos CIG de VIOLENCIA DE XÉNERO. DETECCIÓN E ABORDAXE EN INSTITUCIÓN SANITARIAS | Baremable (costalugoformacion.es)

 

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO

Cursos CIG de CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO | Baremable (costalugoformacion.es)

 

MANEXO DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA EXTERNA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Cursos CIG de MANEXO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTERNA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS | Baremable (costalugoformacion.es)

 

IGUALDADE DE XÉNERO E SAÚDE

Cursos CIG de IGUALDADE DE XÉNERO E SAÚDE | Baremable (costalugoformacion.es)

 

DOBRE: MANEJO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EXTERNA + CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO

Cursos CIG de DOBRE CURSO: MANEXO DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA EXTERNA + CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO | Baremable (costalugoformacion.es)

 

DOBRE: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO + XÉNERO E SAÚDE

Cursos CIG de DOBRE CURSO: IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO + XÉNERO E SAÚDE | Baremable (costalugoformacion.es)

 

PAQUETE CURSOS TRANSVERSAIS II – PROMOCIÓN MARZO – 175 H – 85 € (SÓ AFILIADOS/AS)

Cursos CIG de DOBRE CURSO: IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO + XÉNERO E SAÚDE | Baremable (costalugoformacion.es)

Volver