Cursos online mes de marzo

Prezos especiais para a afiliación de CIG

  • Formación
  • Sanidade Pública

PAQUETE DE CURSOS TRANSVERSAIS para todas as categorías:

Inicio: 02-03-2022      Fin: 02-05-2022

- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS NO ÁMBITO SANITARIO ADAPTADO AO RGPD (Regulamento Europeo de Protección de Datos) E A LEI ORGÁNICA 3/2018

40 horas

- IGUALDADE DE XÉNERO E SAÚDE

45 horas

- VIOLENCIA DE XÉNERO. DETECCIÓN E ABORDAXE EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

50 horas

- ATENCIÓN CON USUARIOS/AS VIOLENTOS/AS E/OU AGRESIVOS/AS

40 horas

 

Volver