Cursos online mes de xuño

  • Formación
  • Sanidade Pública

CURSOS DIRIXIDOS A TODAS AS CATEGORÍAS

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO

35 HORAS (19/06/2020 -20/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/90,c-43

VIOLENCIA DE XÉNERO. DETECCIÓN E ABORDAXE EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

50 HORAS (12/06/2020-06/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/15,c-43

IGUALDADE DE XÉNERO E SAÚDE

45 HORAS (22/06/2020-17/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/77,c-43

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO

40 HORAS (12/06/2020 – 10/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/55,c-43

HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN COS/CAS USUARIOS/AS EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

50 HORAS (13/06/2020 – 13/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/47,c-43

CURSOS DIRIXIDOS A CATEGORÍAS CON ATENCIÓN DIRECTA AO DOENTE

ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓNS DE CRISE

45 HORAS (30/05/2020 – 29/06/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/85,c-49

PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS

40 HORAS (18/06/2020-10/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/86,c-49

ATENCIÓN A PACIENTES INMIGRANTES. INTERCULTURIDADE E SERVIZOS SANITARIOS

40 HORAS (02/06/2020- 19/06/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/76,c-49

CURSOS DIRIXIDOS A CELADORES/AS

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO

35 HORAS (04/06/2020-29/06/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/14,c-44

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS

45 HORAS (10/06/2020 – 30/06/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/74,c-44

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NO SERVIZO DE URXENCIAS E/OU EMERXENCIAS

35 HORAS (15/06/2020 – 10/07/2020)

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/62,c-44

www.costalugoformacion.es

info@costalugoformacion.es

982 98 66 56

Volver