Cursos online mes de xullo

  • Formación
  • Sanidade Pública

DIRIXIDO A CELADORES/AS

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO

03/07/2020 – 29/07/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/14,c-44

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NO SERVIZO DE URXENCIAS E EMERXENCIAS

20/07/2020- 10/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/62,c-44

DIRIXIDO A PERSOAL DE COCIÑA

ACHEGA DE NUTRINTES A TRAVÉS DOS ALIMENTOS

08/07/2020 – 25/07/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/79,c-45

OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA

23/07/2020-12/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/80,c-45

DIRIXIDO A CATEGORIAS SANITARIAS CON ATENCIÓN AO PACIENTE

MALTRATO INFANTIL. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN

15/07/2020 – 03/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/84,c-51

DIRIXIDO A TODAS AS CATEGORÍAS CON ATENCIÓN AO PACIENTE

ATENCIÓN A PACIENTES INMIGRANTES. INTERCULTURIDADE E SERVIZOS SANITARIOS

02/07/2020 – 29/07/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/76,c-49

ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓNS DE CRISE E/OU EMERXENCIA SANITARIA

24/07/2020- 24/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/85,c-49

DIRIXIDO A TODAS AS CATEGORÍAS (SANITARIAS E NON SANITARIAS)

ACTUACIÓN CON PACIENTES VIOLENTOS E/OU AGRESIVOS

09/07/2020 – 09/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/75,c-43

CONFIDENCIALIDAD E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO

13/07/2020 -10/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/55,c-43

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO

20/07/2020 – 20/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/90,c-43

DIRIXIDO A TCAEs

COIDADOS NAS ALTERACIÓN E NO DETERIORO FÍSICO DO ENVELLECEMENTO: ALZHEIMER E OUTRAS PATOLOXÍAS

10/07/2020 – 10/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/89,c-11

COIDADOS PSICOLÓXICOS E COMUNICACIÓN CO/A PACIENTE DE ALZHEIMER

22/07/2020 – 10/08/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/88,c-11

 

www.costalugoformacion.es

info@costalugoformacion.es

982 98 66 56

Volver