Mesa sectorial de sanidade do 6 de novembro de 2020

  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública

Na Mesa Sectorial de Sanidade celebrada no día de hoxe, abordáronse os seguintes temas:

  • Plan de continxencias COVID-19.

Presentaron ao inicio da reunión un borrador con propostas dirixidas a:

- Medidas en materia de selección temporal

- Medidas en materia de vinculación temporal

- Medidas relativas á mobilidade do persoal

- Teletraballo

- Outras medidas.

Dende CIG-Saúde botamos en falta que no documento non se fixese ningunha mención de recoñecemento ao traballo do persoal, só de novas esixencias.

Esiximos un único vínculo de estabilidade para todo o persoal, e a negociación inmediata da orde de vínculos.

Quedamos emprazados/as a unha nova xuntanza a semana que vén para valorar as alegacións que se remitan.

  • Proxecto de Decreto de oferta de emprego público do SERGAS 2020. Previsións OPE

O SERGAS presenta un cadro de prazas pechado e limitado para taxa de reposición.

Diversas categorías que tiñan convocada OPE en decembro de 2019 sumarán as prazas desta oferta de emprego, e habilitarase un novo prazo de inscrición para as persoas que queiran participar. Máis información no documento adxunto.

  • Proxecto de Decreto de creación da categoría de médico/a de admisión e documentación.

Apróbase o proxecto de Decreto para a súa tramitación.

  • Borrador de creación de postos de coordinación de técnicos/as especialistas.

O SERGAS acepta convocar 25 postos de coordinación de técnicos/as especialistas. Queda pendente o envío dun novo documento.

CIG-Saúde solicitamos o desenvolvemento íntegro do acordo 2003, e que na vindeira reunión presenten documento de creación da coordinación de técnicos/as de grao medio.

  • Flexibilización de disfrute de LDs ordinarios e adicionais do ano 2020 ata o 31 de marzo de 2021.

CIG-Saúde esiximos que no caso de que se deneguen por parte das xerencias os LDs de forma sistemática por mor de necesidades asistenciais, non poden caducar.

  • Concurso de traslados aberto e permanente

Inicialmente a intención do SERGAS era retrasar a incorporación dos traslados.

Acadouse o compromiso coa Administración de resolver o concurso de traslados con varias condicións:

- Incorporación directa nas prazas adxudicadas sen prazos posesorios; días, que se desfrutarían posteriormente.

- Posibilidade de prórroga dos prazos posesorios en casos excepcionais, con efectos do mesmo día que o resto de participantes no concurso de traslados.

  • Carreira profesional

Informan de que está retrasada a publicación da Resolución da carreira, en espera de autorización orzamentaria.

CIG-Saúde solicitamos a convocatoria sen mais dilación da carreira profesional.

  • Listas de selección temporal de celador/a pola quenda de discapacidade intelectual.

O vindeiro 13 de novembro publicarase no DOG a  Resolución polo que se abre o prazo de inscrición nas listas de selección temporal de celador/a pola quenda de discapacidade intelectual.

Volver