MOBILIDADE INTERNA VOLUNTARIA DO ÁMBITO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

ABERTO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 22 DE XUÑO ATA O 6 DE SETEMBRO

 • Atención hospitalaria (CHUVI)
 • Mobilidade Interna
 • Vigo

QUEN PODE PARTICIPAR?
 • Persoal fixo con destino definitivo no CHUVI na correspondente categoría, cando menos, o último día do prazo de presentación de solicitudes.
 • Estar en situación de activo/s ou asimilado/a na correspondente categoría.
QUEN NON PODE PARTICIPAR?
 • Persoal en comisión de servizos, procedente de fóra do CHUVI.
 • O persoal en situación de reingreso provisional no CHUVI.
 • O persoal adecuado en praza específica que accedeu pola quenda de discapacidade
SOLICITUDES
 • Unha única solicitude a través do FIDES, que se deberá presentar por rexistro ata do 6 de setembro do 2021.
 • Deberá adxuntarse o formulario cos postos ofertados, ordeados por orde de prioridade, no modelo establecido.
 • Xuntaranse á solicitude os documentos que acrediten os méritos alegados polas persoas aspirantes que non estean validados non seu Expediente - e / FIDES.
 • Puntuación adicional de experiencia para postos de áreas específicas ou que requiran nivel de cualificación: aportar a certificación de servizos prestados nese área , emitida polo organo competente

PRAZAS OFERTADAS

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA

CORRECIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA

Volver