Modificación da oferta de destinos no concurso de traslados aberto e permanente do 2023 para diversas categorías

Prazo de 15 días para modificación dos destinos seleccionados

  • Concurso de traslados
  • Sanidade Pública

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

Categorías nas que se abre prazo para modificación dos destinos:

  • médica/o de urxencias hospitalarias
  • FEA de cirurxía xeral e aparello dixestivo
  • FEA de medicina interna
  • FEA de psiquiatría
  • FEA de radiodiagnóstico

No cadro publicado no DOG hai un erro, non figura a categoría á que corresponde a praza con código 271100410 no Complexo Hospitalario Universitario de Lugo. Está referida á categoría de  FEA de cirurxía xeral e aparello dixestivo. Na web do SERGAS e no FIDES está incluída correctamente esta praza.

Prazo para a modificación dos destinos: 15 días naturais, do 14 ao 28 de xullo de 2023.

Na categoría de grupo técnico da función administrativa non se reabre o prazo de solicitude.

  • Suprimiuse a oferta da praza con código 702100110, da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), no concello de Santiago de Compostela, área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.
  • Mantéñense as solicitudes de participación realizadas non adxudicando esa praza.

Volver