Oferta de destinos do concurso de traslados aberto e permanente

Publicado hoxe en DOG

  • Concurso de traslados
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a oferta de destinos do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal sanitario e de xestión e servizos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023.

A relación de prazas ofertadas por categoría e os centros nos cales poden existir resultas está publicada na páxina web do Servizo Galego de Saúde pincha aqui.

Os/as profesionais que figuren na relación de participantes deste ciclo, salvo na categoría de médico/a de familia de atención primaria, disporán dun prazo de quince días naturais (do 9 ata o 23 de xuño), contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para poderen modificar a través de Fides/expedient-e, no seu formulario de participación, a selección de destinos efectuada, se así o desexan.

As modificacións que se realicen na selección de destinos deberanse presentar por rexistro electrónico e non requirirán a entrega de ningunha documentación. Terase en conta a última modificación presentada por rexistro electrónico dentro do prazo indicado.

 

Volver