OPE: publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Publicado hoxe en DOG

  • Oposicións

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Dáse publicidade, a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), ás puntuacións definitivas obtidas polos/as aspirantes presentados/as en cada un dos exercicios que integran a fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso nas categorías de:

Declárase finalizada a fase de oposición do referido proceso selectivo.

Volver