PAC: Instrucións gardas de relevo

  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública

O SERGAS remite as "Instrucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde do 29 de xullo de 2022 sobre a implantación extraordinaria e transitoria dun sistema de gardas de relevo nos puntos de atención continuada".

Ler mais

Volver