Plano de continxencias COVID-19

Outra oportunidade perdida para eliminar a precariedade laboral, e garantir a continuidade nos coidados

  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública

Desde CIG-SAÚDE solicitamos no mes de xullo, na reunión de mesa sectorial, que as xerencias, e nomeadamente as direccións de enfermaría, fixeran un informe de avaliación do acontecido durante a fase anterior da pandemia COVID (mes de marzo e seguintes). O devandito estudo debería recoller, tamén, a proposta de necesidades de persoal cara a posible nova onda de COVID no mes de outubro. O Plano debería estar negociado e publicado no mes de setembro.

Nunca coñecemos o informe de avaliación, nin sabemos se os centros o realizaron.

Agora, o 13 de novembro de 2020, o SERGAS presenta na mesa sectorial un plano de continxencias COVID que a CIG-SAÚDE vén de rexeitar:

• Por que non hai ningún informe de avaliación de necesidades. Se non se avalían as necesidades, non se recoñece o problema, e non se poñen solucións.

• Por ser un plano de continxencias que afonda na precariedade laboral do persoal.

• Por non garantir contratos de duración mínima para todo o persoal. Nin contratos estables.

• Por que non se garante que os contratos sexan ofertados seguindo a rigorosa orde de puntuación nas listas de contratación temporal.

• Por que non se recollen medidas que permitan ao persoal exercer o dereito á conciliación familiar. Só se recollen medidas de dispoñibilidade absoluta e penalizacións.

• Por non recoller ningunha medida que elimine a situación que están a sufrir as áreas administrativas dos centros de saúde.

• En conclusión, por que este é o plano que achega mais precariedade laboral, e maior risco para a saúde laboral das/os traballadoras/es do SERGAS.

Nas alegacións presentadas por CIG-SAÚDE na mesa sectorial do SERGAS exiximos:

• Contratos de duración mínima de 6 meses para todo o persoal, e para cubrir todas as unidades e ámbitos, ofertados pola lista de contratacións.

• Que se oferten nomeamentos de interinidade para cubrir as vacantes existentes.

• Negociación inmediata dunha orde de vínculos que recolla contratos estables e de longa duración.

• Non serve de nada negociar unha orde de vínculos, se o SERGAS non muda a súa política de contratacións.

• Exiximos que se contrate pola causa e duración polo que se motivou o contrato, e que deixen de fragmentar os contratos en quincenas e meses.

• Demandamos formación presencial para todo o persoal, computada como xornada de traballo.

• Exiximos solucións ao problema das áreas administrativas de primaria.

→ En conclusión, o que demandamos desde CIG-SAÚDE é respecto para as/os profesionais da sanidade pública.
→ Respecto dunha administración que afoga ao persoal cunha precariedade laboral INDECENTE.

Volver