Previsión de publicación de listas definitivas de varias categorías

O SERGAS prevé a súa publicación a finais de outubro

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

O SERGAS informa que a publicación das listas definitivas das seguintes categorías:

 • Albanel
 • Calefactor/a
 • Carpinteiro/a
 • Conductor/a
 • Costureiro/a
 • Electricista/a
 • Enxeñeiro/a Técnico/a
 • Fontaneiro/a
 • Grupo de Xestión da función administrativa
 • Grupo Técnico da función administrativa
 • Lavandeiro/a
 • Mecánico/a
 • Pasador/a de ferro
 • Perruqueiro/a
 • Técnico/a de grado medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a superior de prevención de riscos laborais
 • Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información
 • Telefonista

  A publicación no Diario Oficial de Galicia destas listas definitivas de selección temporal vaise programar para finais do mes de outubro.

  Así mesmo, co gallo de que as persoas inscritas nestas categorías poidan ter dispoñible a súa inscrición en estado editable durante un tempo razoable, no texto que se envíe a DOG engadirase un último punto no que se amplía o prazo da inscrición en estado editable ata o 30/11/2023:

  De modo excepcional para estas categorías, dada a proximidade da data de publicación destas listas coa data final de dispoñibilidade da inscrición editable no programa FIDES/expedient-e (31 de outubro), ás persoas aspirantes que desexen facer algunha modificación na súa inscrición de cara ao próximo proceso de actualización de listas, que terá lugar no ano 2024, prorrógaselle a dispoñibilidade do formulario de inscrición en estado editable ata o 30 de novembro de 2023.

Volver