Previsións de publicación no SERGAS

OPE, concurso de traslados e listas de selección temporal

 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

O SERGAS informa de que esta semana publicaranse no DOG as seguintes resolucións dos distintos procesos de selección e provisión.

OPE

Mércores, 12 de xullo de 2023

- RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola que se convoca proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría persoal enfermeiro especialista na especialidade de saúde mental.

 

Xoves, 13 de xullo de 2023

-RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas na convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos e se publican as puntuacións provisionais para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022.

 

Venres 14 de xullo de 2023

-RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de pinche, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, e se inicia o prazo para a elección de destino.

RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en farmacia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, e se inicia o prazo para a elección de destino.

-RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter provisional, as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, convocado pola Resolución do 4 de maio de 2023.

-RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter provisional, as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 11 de maio de 2023.

-RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter provisional, as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 11 de maio de 2023.

CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE

Xoves, 13 de xullo de 2023

-RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se modifica a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

 • Médica/o de urxencias hospitalarias
 • FEA nas especialidades de: cirurxía xeral e aparello dixestivo, medicina interna, psiquiatría e radiodiagnóstico.

LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL

Xoves 13 de xullo de 2023

-RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

 • Albanel
 • Calefactor/a
 • Carpinteiro/a
 • Condutor/a
 • Costureiro/a
 • Electricista
 • Enxeñeiro/a técnico/a
 • Fontaneiro/a
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Grupo técnico da función administrativa
 • Lavandeiro/a
 • Mecánico/a
 • Pasador/a de ferro
 • Perruqueiro/a
 • Técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a superior en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información
 • Telefonista

Volver