Publicación da data de realización dos exercicios da fase de oposición de diversas categorías

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Publícanse no DOG as Resolucións pola que se fan públicos o lugar, a data e a hora de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías:

Data: sábado, 14 de maio de 2022.
Hora: 16.00 horas.
Lugar: Recinto da Feira Internacional de Galicia, avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).

Data: domingo, 8 de maio de 2022.
Hora: 9.30 horas.
Lugar: recinto da Feira Internacional de Galicia, avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).

Data: sábado, 7 de maio de 2022.
Hora: 16.00 horas.
Lugar: Recinto da Feira Internacional de Galicia, avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).

Data: sábado, 7 de maio de 2022.
Hora: 9.30 horas.
Lugar: recinto da Feira Internacional de Galicia, avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).

Data: sábado, 14 de maio de 2022.
Hora: 9.30 horas.
Lugar: Recinto da Feira Internacional de Galicia, avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).

 

As persoas aspirantes deberán acudir provistas de:

- documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade

- bolígrafo azul ou negro, de tinta indeleble

- Código QR impreso

As persoas aspirantes xa teñen dispoñible no FIDES a posibilidade de descargar e imprimir a acreditación persoal co código QR.

Volver