Publicación da plantilla definitiva e puntuacións provisionais da fase de oposición de diversas categorías

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Publicada no DOG a RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación do modelo definitivo de respostas dos distintos exercicios e das puntuacións provisionais da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional, convocado mediante a Resolución do 13 de decembro de 2019.

Categorías:

  • técnico/a en farmacia
  • técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
  • técnico/a superior en hixiene bucodental
  • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
  • técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
  • técnico/a superior en radioterapia

Prazo de reclamacións: cinco días hábiles, do 16 ao 22 de decembro de 2021.

Volver