Publicación listas de admitidos/as e excluídos/as na fase de oposición de diversas categorías

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

Publicación no DOG das Resolucións coas listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo, así como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, para o acceso ás categorías de:

Publicación no DOG das Resolucións coas listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as do concurso-oposición, así como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, das categorías de:

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles, do 14 ao 27 de decembro de 2021.

Mediante escrito dirixido á unidade de validación na que se presentou a inscrición.

Volver