Puntuacións provisionais do concurso de méritos de varias categorías

Facultativo/a especialista de atención primaria, facultativo/a especialista de área (en diversas especialidades), médico/a de hospitalización a domicilio, médico/a de urxencias hospitalarias e pediatra de atención primaria

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican as puntuacións provisionais do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de concurso, á condición de persoal estatutario fixo en diversas categorías de persoal licenciado sanitario.

Publícase na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), as puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes presentados/as ao proceso selectivo, nas categorías de:

Contra os resultados da baremación provisional os/as aspirantes poderán presentar reclamación, ante o propio tribunal, no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución (do 26 de outubro ao 2 de novembro de 2023).

A reclamación deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberá dirixirse á sede do tribunal para o efecto de comunicacións, situada na Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde; Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Volver