Resultado da adxudicación telemática de destino de OPE de varias categorías

  • Oposicións
  • Sanidade Pública

No día de hoxe publícase, a efectos informativos, na páxina web do Servizo Galego de saúde no apartado de Emprego Público, o resultado da adxudicación telemática de destino das pesoas aspiranes no concurso-oposición (OPE 2019-2020) para o ingreso nas categorías de:

Volver