Título enfermeira/o especialista en enfermaría familiar e comunitaria

  • AgEnfermeira
  • Especialidades de enfermería
  • Sanidade Pública

Información do SERGAS :

Tense habilitado en FIDES Expedient-e unha nova vía de acceso á especialidade de enfermería familiar e comunitaria denominada APTO/A PROBA CERTIFICADO PROVISIONAL, de xeito que os profesionais poderán cargar utilizando esa opción a obtención do título de especialista, antes de que se proceda á súa expedición.

As unidades de validación, procederán a validar a especialidade tras consultar a listaxe que aporte o profesional no que figure como apto/a.

 

Mais información aquí.

Volver