DECRETO 88/2015, do 25 de xuño, polo que se integran no Servizo Galego de Saúde determinadas unidades de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. PDF

Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. PDF

Real Decreto 187/2008, do 8 de febreiro, polo que se establece o procedemento de integración na condición de persoal estatutario do persoal laboral da Rede Hospitalaria da Defensa. Texto consolidado PDF

Decreto 91/2007, do 26 de abril, de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade. PDF

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 91/2007, do 26 de abril, de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade. PDF

DECRETO 447/1996, do 26 de decembro, polo que se establecen as bases para a homologación e integración funcional do persoal transferido á Xunta de Galicia dos centros sanitarios das corporacións locais, de persoal pertencente ó Servicio Galego de Saúde con vínculo xurídico funcionarial dos corpos e escalas da Administración especial sanitaria e corpos xerais e doutro persoal con vínculo laboral fixo. PDF

ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca un novo procedemento para a integración voluntaria no réxime estatutario de determinado persoal laboral fixo de entidades públicas adscritas a esta consellería. Ver documento

ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca o sexto procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde. Ver documento

ORDE do 9 de outubro de 2014 pola que se convoca un novo procedemento para a integración voluntaria no réxime estatutario de determinado persoal laboral fixo de entidades públicas adscritas a esta consellería. Ver documento

ORDE do 8 de outubro de 2014 pola que se convoca o quinto procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde. Ver documento

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, sobre integración no réxime estatutario de determinado persoal ao servizo das institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia. Ver documento

ORDE do 21 de setembro de 2012 pola que se regula o proceso de integración voluntaria no réxime estatutario de determinado persoal transferido en virtude do Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. Ver documento

ORDE do 12 de febreiro de 2009 de integración do persoal adscrito ao Hospital Básico da Defensa en Ferrol (A Coruña) no réxime estatutario do Servizo Galego de Saúde. Ver documento

ORDE do 22 de abril de 2008 pola que se convoca o cuarto procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde. Ver documento. Ver documento

ORDE do 8 de novembro de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Ver documento

ORDE do 20 de setembro de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria. Ver documento

ORDE do 20 de setembro de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal do Instituto Galego de Medicina Técnica. Ver documento

ORDE do 20 de setembro de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia. Ver documento

ORDE do 14 de agosto de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía. Ver documento

ORDE do 14 de agosto de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Hospital de Verín. Ver documento

ORDE do 14 de agosto de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Hospital da Barbanza. Ver documento

ORDE do 14 de agosto de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira. Ver documento

ORDE do 14 de agosto de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés. Ver documento

ORDE do 14 de decembro de 2006 pola que se convoca o terceiro procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde. Ver documento

ORDE do 14 de decembro de 2006 pola que se regula a integración na categoría de facultativo especialista de área de determinado persoal estatutario, licenciado sanitario especialista, do Servizo Galego de Saúde. Ver documento

ORDE do 21 de abril de 2005 pola que se convoca o segundo procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde non integrados no réxime estatutario na primeira convocatoria realizada por centro. Ver documento

ORDE do 11 de agosto de 2003 pola que se regula o proceso de integración no réxime estatutario do persoal funcionario e laboral que preste servicios en postos de traballo de institucións sanitarias incluídos nas relacións de postos de traballo do Servicio Galego de Saúde. Ver documento

ORDE do 17 de abril de 2001 pola que se regula o proceso de integración no réxime estatutario de determinado persoal do Hospital Santa María Nai de Ourense. Ver documento

ORDE do 10 de outubro de 2000 pola que se regula a integración do persoal contratado laboral fixo das institucións sanitarias dependentes do Servicio Galego de Saúde procedentes das irmandades de doadores de sangue como consecuencia da integración aprobada polo Decreto 201/1994, do 16 de xuño, de integración do persoal contratado laboral fixo das irmandades de doadores de sangue nas institucións sanitarias dependentes do Servicio Galego de Saúde. Ver documento

ORDE do 30 de marzo de 2000 pola que se regula a integración de determinado persoal do Hospital Provincial de Pontevedra e Hospital Psiquiátrico O Rebullón. Ver documento

ORDE do 4 de decembro de 1998 pola que se regula o proceso de integración no réxime estatutario de determinado persoal do Hospital Militar da Coruña transferido polo Real decreto 1432/1996, do 7 de xuño. Ver documento

ORDE do 1 de setembro de 1998 pola que se regula o proceso de integración no réxime estatutario de determinado persoal do Hospital Nicolás Peña de Vigo. Ver documento

ORDE do 23 de xullo de 1997 pola que se regulamenta o proceso de integración no réxime estatutario de determinado persoal do Hospital Médico-Cirúrxico Provincial e Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Ver documento