Demandan máis persoal e que se aplique o incremento salarial a todas as categorías
 • Sanidade Privada

Categorías: médico/a de urxencias hospitalarias. médico/a asistencial do 061, médico/a de admisión e documentación clínica, diversas especialidades de facultativo/a especialista de área e diversas categorías de persoal técnico/a sanitario
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Desde CIG-Saúde defendemos que as traballadoras afectadas non terán que recuperar a xornada non realizada polo peche da empresa
 • Sanidade Privada

Súmanse 230 prazas ás 1070 xa convocadas
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Novas instrucións do SERGAS sobre o procedemento de solicitude de días de libre disposición
 • Permisos e licenzas
 • Sanidade Pública

Ábrese un prazo de quince días naturais para a modificación dos destinos
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

CIG-Saúde solicita unha reunión urxente da Mesa Sectorial para tratar a situación da Medicina Interna no conxunto do SERGAS
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

CIG-Saúde solicita reunión extraordinaria da Mesa Sectorial para negociar unha saída urxente
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

Está previsto que o mércores, 8 de xuño se publiquen no DOG a oferta de destinos do ano 2022
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Publícase no DOG a oferta pública de emprego extraordinaria do SERGAS en desenvolvemento da Lei 20/2021, para redución da temporalidade no emprego público
 • Oposicións
 • Sanidade Pública