Non podemos participar nun acto dun goberno que só practica políticas de xestos.

A Xunta négalle a este colectivo a posibilidade de cobrar a contía total do complemento específico

Reunión do mércores 21 de xullo de 2021
  • Selección Temporal

CIG SAÚDE crítica a política de apariencia da Xunta que "non ten en conta as/os traballadores/es"

O mércores 21, coincidindo coa votación no Congreso da convalidación do RDL 14/2021
  • Sanidade Pública
  • Taxa de reposición

  • AgEnfermeira
  • Sanidade Pública

Concurso específico do persoal médico de HADO e outros temas
  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública

Persoal investigador
  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública