Descontos para a afiliación de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Dirixido a todas as categorías con atención directa ao paciente
 • Formación
 • Sanidade Pública

Meses de novembro e decembro
 • Formación
 • Sanidade Pública

Para celadores/as e persoal de cociña
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

COIDADOS NAS ALTERACIÓNS E NO DETERIORO FÍSICO DO ENVELLECEMENTO: ALZHEIMER E OUTRAS PATOLOXÍAS
 • Formación

O Ministerio de Sanidade acepta as alegacións de CIG-Saúde
 • Formación

Coidados psicolóxicos e comunicación co/a paciente con Alzheimer
 • Formación