DECRETO 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 14/07/2016
Bases do procedemento do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 02/04/2018

Será o sábado 26 de novembro ás 9,00 horas
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Previsión de realización da proba o 26 de novembro
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de presentación de solicitudes: do 5 ao 19 de setembro de 2022
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Especialidades de enfermería
 • Formación

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Coa Produtividade Variable non chega, esiximos a inmediata negociación do réxime xurídico e do sistema retributivo de Matronas de Atención Primaria
 • Atención primaria
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Enfermaría pediátrica e de saúde mental
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de inscrición de 15 días, do 9 ao 23 de novembro de 2021
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de toma de posesión de UN mes a partir do seguinte a esta publicación
 • Especialidades de enfermería
 • Oposicións
 • Sanidade Pública