Reunión do mércores 21 de xullo de 2021
  • Selección Temporal

O mércores 21, coincidindo coa votación no Congreso da convalidación do RDL 14/2021
  • Sanidade Pública
  • Taxa de reposición

  • AgEnfermeira
  • Sanidade Pública

Concurso específico do persoal médico de HADO e outros temas
  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública

Persoal investigador
  • Mesa Sectorial
  • Sanidade Pública

Denuncia a negativa da Xunta a negociar un calendario para a recuperación dos dereitos retributivos
  • Sanidade Pública