ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo. DOG 30/07/2018
ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se aproba o baremo na parte correspondente ás áreas III e IV, aplicable no procedemento ordinario de carreira profesional do persoal do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo. DOG 06/08/2021

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o procedemento de acceso aos graos I a IV de carreira profesional correspondente á convocatoria do ano 2020. DOG 30/11/2020

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican os criterios de avaliación que se aplicarán no ano 2020 para acceder aos graos I a IV de carreira profesional. DOG 22/08/2019

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inician os procedementos para solicitar un grao de carreira consonte o réxime transitorio e excepcional de encadramento, e para solicitar o grao inicial, en aplicación do Acordo de carreira profesional publicado no Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2018. DOG 06/08/2018

Decreto 155/2005, do 9 de xuño, sobre un réxime extraordinario de recoñecemento do desenvolvemento profesional do persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios do Servicio Galego de Saúde. DOG 13/06/2005

Resolución conxunta do 28 de xullo de 2006, polo que se regula o acceso extraordinario á carreira profesional do persoal diplomado sanitario con vínculo estatutario fixo nas institucións sanitarias do Sergas. DOG 11/08/2006

Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, polo que se regula o acceso extraordinario á carreira profesional do persoal das categorías de xestión e servizos e sanitarias de formación profesional con vínculo estatutario fixo nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. DOG 26/10/2007

Carreira profesional e outros temas
 • Carreira profesional
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Carreira profesional
 • Carreira profesional
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Prazo de solicitudes do 1 de decembro de 2020 ao 4 de xaneiro de 2021
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

CIG-SAÚDE esixe a publicación inmediata no DOG da Resolución da carreira profesional, tal e como vén recollido nas bases da carreira profesional do SERGAS
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Criterios de avaliación para a primeira convocatoria ordinaria do 2º semestre do 2020.
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública