ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo. DOG 30/07/2018
ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo da Mesa Sectorial, do 28 de outubro de 2022, sobre as futuras convocatorias de acceso aos graos de carreira profesional. DOG 05/12/2022
ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se aproba o baremo na parte correspondente ás áreas III e IV, aplicable no procedemento ordinario de carreira profesional do persoal do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo. DOG 06/08/2021
ORDE do 1 de marzo de 2022 pola que se aproba o baremo na parte correspondente á área I, aplicable no procedemento ordinario de carreira profesional do persoal do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo. DOG 09/03/2022

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o procedemento ordinario de acceso aos graos I a IV de carreira profesional correspondente ao ano 2023 e se tramita un procedemento extraordinario de acceso ao grao II dirixido ao persoal estatutario temporal. DOG 17/08/2023

 • Acordos da Comisión de Seguimento da carreira profesional. DOG 17/08/2023

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican os novos requisitos e se inicia un novo prazo para acceder ao grao inicial de carreira profesional, se convoca o procedemento ordinario de acceso aos graos I a IV correspondente ao ano 2022 e se tramita un procedemento extraordinario de acceso ao grao I dirixido ao persoal estatutario temporal. DOG 05/12/2022

 • Acordos da Comisión de Seguimento da carreira profesional. 20/01/2023
 • Acordos da Comisión de Seguimento da carreira profesional. 23/12/2022

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o procedemento de acceso aos graos I a IV da carreira profesional correspondente á convocatoria do ano 2021. DOG 24/11/2021

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca o procedemento de acceso aos graos I a IV de carreira profesional correspondente á convocatoria do ano 2020. DOG 30/11/2020

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican os criterios de avaliación que se aplicarán no ano 2020 para acceder aos graos I a IV de carreira profesional. DOG 22/08/2019

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inician os procedementos para solicitar un grao de carreira consonte o réxime transitorio e excepcional de encadramento, e para solicitar o grao inicial, en aplicación do Acordo de carreira profesional publicado no Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2018. DOG 06/08/2018

Decreto 155/2005, do 9 de xuño, sobre un réxime extraordinario de recoñecemento do desenvolvemento profesional do persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios do Servicio Galego de Saúde. DOG 13/06/2005

Resolución conxunta do 28 de xullo de 2006, polo que se regula o acceso extraordinario á carreira profesional do persoal diplomado sanitario con vínculo estatutario fixo nas institucións sanitarias do Sergas. DOG 11/08/2006

Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, polo que se regula o acceso extraordinario á carreira profesional do persoal das categorías de xestión e servizos e sanitarias de formación profesional con vínculo estatutario fixo nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. DOG 26/10/2007

Publicado hoxe en DOG
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Aplicación do acordo de 20 de abril de 2023 ao persoal médico de urxencias hospitalarias
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Novo prazo adicional do grao inicial con efecto retroactivo
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Reunión do 24 de novembro
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

15 de setembro de 2023
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Novos acordos da comisión de seguimento publicados hoxe en DOG
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Apertura do prazo de presentación de solicitudes
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Procedemento ordinario e extraordinario
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Prazo adicional e excepcional
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública