O acordo asinado contempla a súa aplicación ao persoal Estatutario e Residente en formación
  • 061
  • Sanidade Pública

O 061 négase a buscar unha solución ou a cambiar o servizo de prevención privado por un público
  • 061

O dispositivo de atención avanzada será trasladado a Sanxenxo por tempo indefinido
  • 061
  • Pontevedra
  • Sanidade Pública