Ademais tamén se fai cargo da presidencia da Comisión de centro de Atención Primaria
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo
 • Xunta de Persoal Vigo

 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

CIG SAÚDE Vigo rexeita as instrucións publicadas de xeito unilateral pola Xerencia de Vigo
 • Instrucións vacacións
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Información chegada da Dirección de Recursos Humanos de Vigo
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Prazo de 15 dias hábiles dende o día seguinte á publicación do anuncio no DOG (ata o 3 de xullo)
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

A Xerencia da Área Sanitaria de Vigo establece cal debe ser o criterio de antigüedade para o inicio de rotación na elección de vacacións en caso de ausencia de acordo na unidade.
 • Instrucións vacacións
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Vigo

Sede Central:

Gregorio Espino 47

CP. 36205 Vigo

Tfno. 986 82 79 42 - 43 FAX: 986 26 50 54

Local sindical Hospital Álvaro Cunqueiro:

Tfno. 986 21 77 73

Local sindical Hospital do Meixoeiro:

Tfno. 986 81 17 04

Sección sindical POVISA:

670 86 09 68