Bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia. DOG 29/11/2017

Persoal sanitario e persoal de xestión e servizos
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Apróbase a oferta de destinos para o ciclo de adxudicación do ano 2020
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Publicacións previstas para primeiros de xuño
 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Mesa sectorial do 8 de maio de 2020
 • AgMédica
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Información de listas de contratación, OPE e concurso de traslados
 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública