Calendario laboral

Ano 2024

Calendario laboral de Galiza: DECRETO 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da
Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024. PDF

Calendario laboral do Estado: Resolución de 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral do Traballo,
pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2024. PDF

Días inhábiles do Estado: Resolución de 16 de novembro de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2024. PDF

Ano 2023

Calendario laboral de Galiza: DECRETO 139/2022, do 21 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2023. PDF

Calendario laboral do Estado: Resolución de 7 de outubro de 2022, da Dirección Xeral do Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2023. PDF

Días inhábiles do Estado: Resolución de 1 de decembro de 2022, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2023. PDF

Ano 2022

Calendario laboral de Galiza: DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022. PDF
Festas locais de Galiza: RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022,  correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF
CORRECCIÓN DE ERROS 22/12/2021: Resolución do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF
CORRECCIÓN DE ERROS: Resolución do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. PDF
Calendario laboral do Estado: Resolución de 14 de outubro de 2021, da Dirección Xeral do Traballo,
pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2022. PDF
Calendario de días inhábiles do Estado: Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2022. PDF

Ano 2021

 • Calendario laboral de Galiza: DECRETO 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021.
  ↳ Descargar PDF
 • Festas locais de Galiza: RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS 23/12/2020: Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS 19/01/2021: Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS 04/03/2021: Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • Calendario laboral do Estado: Resolución de 28 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Traballo,
  pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2021.
  ↳ Descargar PDF
 • Calendario de días inhábiles do Estado: Resolución de 4 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2021.
  ↳ Descargar PDF

Ano 2020

 • Calendario laboral do estado: Resolución de 3 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2020.
  ↳ Descargar PDF
 • Festas locais de Galiza: Resolución do 14 de novembro de 2019, da Secretaría xeral de emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da comunidade autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS 19/12/2019 Resolución do 14 de novembro de 2019, da Secretaría xeral de emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da comunidade autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS 16/01/2020 Resolución do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS 10/02/2020 Resolución do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF

Ano 2019

 • Calendario laboral do Estado 2019: Resolución de 16 de outubro de 2018, da Dirección General de Trabajo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2019.
  ↳ Descargar PDF
 • Calendario laboral Galiza 2019: Decreto 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da comunidade autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019.
  ↳ Descargar PDF
 • Festivos locais Galiza 2019:  Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de  emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da comunidade autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF

Ano 2018

 • Calendario Laboral Galiza 2018. DECRETO 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018.
  ↳ Descargar PDF
 • Festivos locais Galiza 2018. RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego,pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • Calendario Laboral Estado 2018. Resolución de 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018.
  ↳ Descargar PDF
 • Días inhábiles a efectos de cómputos de prazos para o ano 2018. Resolución de 1 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputos de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2018.
  ↳ Descargar PDF
 • Corrección de erros días inhábiles para o ano 2018. Corrección de erros da Resolución de 1 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2018.
  ↳ Descargar PDF

Ano 2017

 • Calendario Laboral Galiza 2017. DECRETO 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017.
  ↳ Descargar PDF
 • Calendario Laboral Estado 2017. Resolución de 4 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2017.
  PDF (BOE-A-2016-9244 - 4 PÁXS. - 301 KB)
 • Festas locais Galiza 2017. RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS Festas locais Galiza 2017. Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF
 • CORRECCIÓN DE ERROS Festas locais Galiza 2017. Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
  ↳ Descargar PDF

Ano 2016

 • Días Inhábiles para Cómputos de Prazos 2016 - Modificación tras a entrada en vigor da lei 39/2015. Resolución de 28 de setembro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se estabelece o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos, no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2016, a partir do día 2 de outubro de 2016.
  PDF (BOE-A-2016-8961 - 3 PÁXS. - 277 KB)
 • Calendario Laboral 2016. Decreto 103/2015 do 15 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galiza do calendario laboral para o ano 2016.
  ↳ Descargar PDF
 • Festas locais Galiza. Resolución do 26 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais con carácter local para o ano 2016, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galiza.
  ↳ Descargar PDF
 • Calendario Laboral 2016 (Estado). Resolución de 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2016.
  ↳ PDF (BOE-A-2015-11348 - 4 PÁXS. - 298 KB)
 • Días Inhábiles para Cómputos de Prazos 2016. Resolución de 3 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se estabelece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2016, a efectos de cómputos de prazos.
  ↳ PDF (BOE-A-2015-12438 - 2 PÁXS. - 277 KB)
 • Días Inhábiles para Cómputos de Prazos 2016 - Modificación tras a entrada en vigor da lei 39/2015. Resolución de 28 de setembro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se estabelece o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos, no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2016, a partir do día 2 de outubro de 2016.
  ↳ PDF (BOE-A-2016-8961 - 3 PÁXS. - 277 KB)