Ofertas de emprego

Ano 2023

DECRETO 147/2023, do 23 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia para o ano 2023. DOG 07/12/2023

DECRETO 32/2023, do 13 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público para a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde para o ano 2023. DOG 19/04/2023

Ano 2022

DECRETO 38/2022, do 24 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente á categoría de persoal estatutario facultativo/a especialista de atención primaria para o ano 2022. DOG 31/03/2022

DECRETO 81/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria para a  estabilización do emprego temporal do persoal do Sistema Público de Saúde de Galicia, en desenvolvemento da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. DOG 30/05/2022

DECRETO 215/2022, do 1 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia para o ano 2022. DOG 21/12/2022

Ano 2021

DECRETO 75/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2021. DOG 03/05/2021

Ano 2020

Decreto 220/2020, do 3 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020. DOG CORRECCIÓN DE ERROS 21/12/2020

Ano 2019

DECRETO 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2019.

DOG 29/03/2019

Ano 2018

DECRETO 161/2018, do 5 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018.

DOG 17/12/2018

Ano 2017

DECRETO 125/2017, do 30 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2017.

DOG 12/12/2017

Ano 2016

DECRETO 22/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2016.

DOG 07/03/2016

Ano 2015

DECRETO 59/2015, do 16 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2015.

DOG 23/04/2015

Ano 2014

DECRETO 157/2014, do 11 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2014.

DOG 19/12/2014

Ano 2013

DECRETO 186/2013, do 19 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a  diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2013.

DOG 30/12/2013

Ano 2012

DECRETO 198/2012, do 27 de setembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2012.

DOG 10/10/2012

Ano 2009

Decreto 25/2009, do 12 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público de diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2009.

DOG 29/03/2019

Ano 2008

Decreto 199/2008, do 28 de agosto, polo que se aproba a oferta de emprego público das categorías de persoal estatutario licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2008.

DOG 10/09/2008