Ante a gravidade do acontecido e a falta de información por parte desta Xerencia CIG SAÚDE solicitou formalmente información e esixe que se lles tramite de oficio a baixa por accidente laboral as traballadoras afectadas
  • Atención hospitalaria (CHUVI)
  • Vigo

  • Atención hospitalaria (CHUVI)
  • Primaria
  • Sanidade Pública
  • Vigo

Vigo

Sede Central:

Gregorio Espino 47

CP. 36205 Vigo

Tfno. 986 82 79 42 - 43 FAX: 986 26 50 54

Local sindical Hospital Álvaro Cunqueiro:

Tfno. 986 21 77 73

Local sindical Hospital do Meixoeiro:

Tfno. 986 81 17 04

Sección sindical POVISA:

670 86 09 68