• Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Para celadores/as e persoal de cociña
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Habilítase prazo de DEZ DIAS HÁBILES pra que os/as aspirantes inscritas/os poidan modificar a selección de distritos sanitarios accedendo no FIDES ao formulario de inscrición: ata o 29 de setembro
 • AgMédica
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Información remitida polo SERGAS
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Dase por finalizada a fase de oposición
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Considera que hai que revisar as políticas de persoal atendendo ao incremento de carga de traballo
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública

Segundo os últimos datos oficiais está entre as primeiras en número de contaxios
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública