Prezos especiais para os/as afiliados/as de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

Prezos especiais para os/as afiliados/as de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

Prezos especiais para os/as afiliados/as de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación

 • AgEnfermeira
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Dirixido a todas as categorías con atención directa ao paciente
 • Formación
 • Sanidade Pública

Prezo especial para a afiliación de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

Dirixido a Técnicos/as superiores de dietética e nutrición, TCAEs e pinches
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Prezos especiais para afiliación de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

Prazo de solicitudes: do 17 ao 26 de febreiro de 2021
 • Formación