DECRETO 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 14/07/2016
Bases do procedemento do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 02/04/2018

Esiximos a inmediata negociación do réxime xurídico e do sistema retributivo de Matronas de Atención Primaria.
  • AgEnfermeira
  • Atención primaria
  • Especialidades de enfermería
  • Sanidade Pública