DECRETO 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 14/07/2016
Bases do procedemento do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 02/04/2018

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de inscrición de 15 días, do 9 ao 23 de novembro de 2021
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de toma de posesión de UN mes a partir do seguinte a esta publicación
 • Especialidades de enfermería
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Efectos do día seguinte á publicación desta resolución
 • Especialidades de enfermería
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Especialidades de enfermería
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Será o 27 de maio de 2021, ás 16,30 horas
 • Especialidades de enfermería
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Exiximos un respecto absoluto as/os enfermeiras/os de pediatría que levan anos desenvolvendo o seu traballo no ámbito hospitalario e no ámbito de primaria
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Resolución do concurso específico e da OPE de especialistas en enfermería pediátrica
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Enfermeira/o especialista en enfermaría pediátrica
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de reclamacións de DEZ días hábiles (do 9 ao 23 de outubro)
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Reunión de Mesa Sectorial do 8 de maio de 2020
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública