Prazo de solicitudes do 25 de novembro de 2021 ao 31 de xaneiro de 2022 (incluído)
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Mantéñense as eivas que levaron ao sindicato a manter unha posición crítica co texto inicial
 • Sanidade Pública
 • Taxa de reposición

Concentráronse na consellaría para reclamar a restitución dos dereitos ‘roubados’ desde 2010
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

SOS Sanidade Pública reclama orzamentos e persoal para garantir unha atención digna
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

Este xoves manifestáronse entre as dúas portas do hospital coruñés
 • A Coruña
 • Sanidade Privada

 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

Prazo de inscrición de 15 días, do 9 ao 23 de novembro de 2021
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

 • Ag Persoal non sanitario
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública