As grandes empresas adiantaron cirurxías e enviaron mensaxes ao persoal para tentar desacreditar a convocatoria
  • Convenios
  • Sanidade Privada

Publicado hoxe en DOG
  • Carreira profesional
  • Sanidade Pública

Anuncian un novo calendario de protestas, a primeira no Quirón, e folgas nos vindeiros meses
  • Convenios
  • Sanidade Privada