Contrato de precariedade para enfermeiras/os. NON GRAZAS!!
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Criterios de avaliación para a primeira convocatoria ordinaria do 2º semestre do 2020.
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

 • Atención primaria
 • Sanidade Pública