Solicitamos unha Mesa de Diálogo para elaborar un novo acordo sobre a Mellora da Atención Primaria
 • Ag Persoal non sanitario
 • AgEnfermeira
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Lexislación
 • Ofertas de emprego

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública