• Convenios
 • Lexislación
 • Sanidade Privada

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Os recortes matan. Non ao negocio coa saúde
 • Sanidade Pública

Información chegada do SERGAS
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación das bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade.
 • AgMédica
 • Contratacións
 • Lexislación
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Lexislación
 • Retribucións

 • Calendario Laboral

LEI 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.